Deň kariéry na Technickej univerzite vo Zvolene

Dňa 6. 11. 2019 sa konal na pôde Technickej univerzity vo Zvolene Deň kariéry, na ktorom sa zúčastnili vybraní žiaci 1., 2. a 3 ročníka našej školy spolu so žiakmi z partnerskej školy z Třemošnice (ČR). V rámci akcie boli prezentované výrobné aktivity firiem WAY INDUSTRIES, CONTINENTAL, ZF. Poslucháči sa mohli prakticky oboznámiť a vyskúšať testovacie vozidlá Land Rover, vyvíjané a predsériové šmykové nakladače LOCUS 904 a mulčovacie zariadenia. Taktiež si mohli vyskúšať 3D simuláciu, ktorá je využívaná na praktický nácvik činností súvisiacich s výrobou a údržbou strojov. Nakoniec boli študentom ukázané priestory a učebné zariadenia Technickej univerzity vo Zvolene.