Exkurzia Tesco

Dňa 7. 11. 2019 o 8.30 h sa v rámci dvoch vyučovacích hodín (POE a HVY) študenti 2.OA zúčastnili exkurzie v hypermarkete Tesco Detva. Privítali nás dve zamestnankyne pracujúce na manažérskych pozíciách. Formou diskusie, ktorá sa konala v priestoroch pre zamestnancov, nám predstavili hypermarket, jeho fungovanie od dodania tovaru až po odchod zákazníka z predajne, likvidáciu odpadu, organizačnú štruktúru, popis pracovných činností na jednotlivých pozíciách. Bolo pre nás pripravené občerstvenie formou nápojov, slaných a sladkých maškŕt. Následne sme absolvovali prehliadku predajne a jednotlivých skladov, videli sme priestory príjmu tovaru a fľaškomat zvnútra. Študentom bola ponúknutá možnosť brigády na pozíciách dokladač a pokladník. Manažérky boli k nám veľmi milé, ochotne zodpovedali všetky otázky, na ktoré sme sa pýtali.

Ing. Gabriela Dianišková