Stretnutie s dôchodcami

Žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie absolvovali zaujímavú a nezvyčajnú aktivitu. Navštívili obyvateľov neďalekého domova dôchodcov, aby sa spoločne podelili o svoje skúsenosti z mladosti a tiež o ich pohľad na zmeny, ktoré nastali po roku 1989, ktorého novembrové udalosti si budeme čoskoro pripomínať.

Na úvod stretnutia sa žiaci predstavili našim hostiteľom. Porozprávali im o svojom štúdiu, záujmoch, trávení voľného času. Potom už nastal priestor na porovnávanie a k slovu sa dostali naši milí hostitelia. Od viacerých sa dozvedeli takmer celý životopis. Najstaršia obyvateľka má 93 rokov, takže spomienok bolo naozaj veľa. Naši žiaci boli trochu prekvapení, keď sa dozvedeli, ako radi chodili do školy. I keď to bolo náročné pri všetkých povinnostiach, ktoré vtedy mali. Väčšina učiteľov bola v tom čase z Česka a pri známkovaní vládla veľká hierarchia. Známky neodrážali vedomosti, ale skôr spoločenské postavenie žiaka.

Pri porovnávaní života pred a po novembri 1989 zhodnotili, že predchádzajúca doba nebola až tak zlá. Veľa sa vtedy vybudovalo, všetci mali prácu a pracovať museli. Negatívom bola predovšetkým chýbajúca sloboda náboženského vierovyznania.

Naši žiaci sa za pútavo strávenú hodinku poďakovali milými darčekmi.