Odborná stáž na Malte

Sedem žiačok štvrtého ročníka Obchodnej akadémie sa premiérovo zúčastnilo trojtýždňovej odbornej stáže na Malte v spolupráci s prijímajúcou organizáciou Easy Job Bridge.

K zmene partnera pre anglicky hovoriacich študentov nás prinútil Brexit, kvôli ktorému sme sa museli rozlúčiť s dlhoročnou prijímajúcou organizáciou Siawns Teg.

Premiéra na malom, ale krásnom ostrove v Stredozemnom mori prebehla k spokojnosti všetkých strán a žiaci si odniesli mnoho zážitkov, skúseností a nových zručností. Pracovali v rôznych firmách a organizáciách po celom ostrove. Všetci žiaci mali na pracoviskách pridelených zodpovedných pracovníkov – mentorov, ktorí boli s ich prácou mimoriadne spokojní a poďakovali im za dobre odvedenú prácu.

Pobyt samozrejme nebol len o práci, ale tiež o spoznávaní miestnej kultúry, prírody, ľudí a tradícií. Navštívili jednu z najkrajších pláží na Malte – Golden beach. Trajektom sa preplavili na menší susedný ostrov Gozo a Hop On Hop Off busom sa previezli po celom ostrove. Videli svätyňu Ta ´Pinu, trosky Azúrového okna, vnútrozemské more a hlavné mesto Victoria ležiace na úpäti starodávnej pevnosti Cittadella. Zastavili sa tiaž na jednej z najkrajších pláží Ramla Bay, ktorá je známa svojím červeným pieskom.

Jeden deň strávili v hlavnom meste La Valletta, kde si pozreli pamiatky zapísané v dedičstve UNESCO. Medzi najkrajšie miesta patrila katedrála sv. Jána zo 16 storočia, Veľmajstrov palác so zbrojnicou a múzeom ako aj pevnosť st. Elmo, ktorá mala chrániť vstup do Veľkého prístavu.

K ďalším zaujímavým bodom programu patrila návšteva ostrova Comino, mestečka Poppeye village, Národného akvária či 5D kina.

Na záverečnom hodnotení obdržali certifikáty a Europassy – mobilita, ktoré im spolu so všetkými nadobudnutými skúsenosťami určite pomôžu pri ďalšom štúdiu a najmä hlavným cieľom tohto ročníka – maturitnou skúškou. Všetkým účastníkom ďakujeme za ich vzornú reprezentáciu.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

 

Pracoviská - Malta
La Valletta
Popeye
Gozo a Comino