Druhé miesto na medzinárodnej ekonomickej súťaži

Tri žiačky druhého ročníka Obchodnej akadémie sa zúčastnili medzinárodnej ekonomickej súťaže, ktorá sa uskutočnila na pôde poľskej školy Regionálne centrum odborného vzdelávania v Nisku. Okrem nášho tímu sa do súťaže zapojili ďalší žiaci z poľských škôl z regiónu.

Naše trojčlenné družstvo obsadilo skvelé druhé miesto. Malo dokonca rovnaký počet bodov ako víťazná tím,  o druhom mieste rozhodlo pravidlo o vyššom bode v prvej úlohe.

Predmetom súťaže bola prezentácia a hodnotenie podnikateľských a prezentačných zručností žiakov stredných škôl. Súťaž mala tri zložky, a to prípravu životopisu a motivačného listu, prijímací pohovor pred komisiou a spracovanie pozvánky na deň otvorených dverí a podnikovej vizitky. Celá súťaž prebiehala v anglickom jazyku a bola hodnotená odbornou komisiou zloženou z učiteľov odborných predmetov i anglického jazyka.

Okrem súťaže sa mohli naši žiaci oboznámiť aj s kultúrou a pamiatkami regiónu. Spolu s poľskými žiakmi navštívili historické mesto Sandomierz ako aj múzeum Vianoc v Novej Debe.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.

« z 2 »