Workshop o živote v miestnej komunite

Žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie absolvovali zaujímavý workshop s pracovníčkou CVČ Junior Banská Bystrica Jarmilou Lipkovou.

Pani Lipková už viackrát navštívila našu školu a zakaždým pripravila pre žiakov zaujímavé podujatie. Inak nebolo ani tentokrát. Na úvod im prezentovala tému dobrovoľníctvo. Diskutovala so žiakmi o osobnosti dobrovoľníka a jeho motivácii vykonávať dobrovoľnícke aktivity.

Následne mali žiaci možnosť prejaviť svoje vlastné nápady. Na lístočky napísali problémy, ktoré ich trápia v škole či vlastnom meste. Podali návrhy, čo by sa mohlo zlepšiť a následne o svojich návrhoch diskutovali.

Veríme, že ich workshop bude motivovať k aktivitám, ktorými by mohli prispieť k zlepšeniu života vo svojom okolí.