Seminár Rozhoduj o Európe

Piati žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie sa zúčastnili regionálneho seminára Rozhoduj o Európe na Okresnom úrade vo Zvolene.

Vzdelávací projekt „Rozhoduj o Európe“ je kombináciou stretnutí mládeže, jednodenných interaktívnych seminárov v regiónoch, simulácie zasadnutia inštitúcií Európskej únie a konferencie. Projekt je zameraný na podporu dialógu mladých ľudí v Českej republike a na Slovensku o aktuálnych európskych témach a na ich stretnutia a diskusie s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života. Je určený stredoškolákom zo všetkých typov škôl z celej Českej republiky a Slovenska, zároveň približuje rozhodovací proces na úrovni Európskej únie mladým ľuďom z oboch štátov.

Projekt je realizovaný Výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a všeobecne prospešnou spoločnosťou EUTIS (Brno), v spolupráci s Centrom pre európsku politiku (Bratislava), Odborom komunikácie o európskych záležitostiach Úradu vlády ČR a Zastúpením Európskej komisie v ČR.

V rámci jednodňového seminára vo Zvolene zastupovali zúčastnení žiaci jednotlivé krajiny Európskej únie v rámci rokovaní Rady Európskej únie. Debatovať mohli o Nariadení o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody alebo o Smernici o spoločnom systéme dane z digitálnych služieb, ako dane z príjmu z poskytovania určitých digitálnych služieb. Na seminári vo Zvolene si žiaci zvolili tému opätovného využívania vody. Žiaci prezentovali svoje návrhy ostatným členským štátom EÚ a následne s nimi diskutovali. Museli sa dopracovať ku konečným stanoviskám, ktoré boli predmetom záverečného rokovania Rady EÚ. Po skončení náročného rokovania nasledovala debata s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života.

Naši žiaci si účasť na seminári veľmi pochvaľovali. Umožnila im nielen prezentovať sa pred ďalšími účastníkmi, ale tiež vyjadriť svoj názor a dopracovať sa ku konsenzu.