Prednáška Grigorija Mesežnikova

Žiaci prvého až štvrtého ročníka Obchodnej akadémie sa zúčastnili prednášky známeho slovenského politológa a politického analytika Grigorija Mesežnikova. Ide už o jeho druhú návštevu našej školy. Tentokrát sme sa venovali problematike najdôležitejšej medzinárodnej obrannej organizácii – Organizácii Severoatlantickej zmluvy NATO. Slovensko sa stalo jej členom v roku 2004, čo bol pre našu krajinu mimoriadne úspešný rok, nakoľko bol tiež rokom vstupu do Európskej únie.

Počas prednášky sa žiaci oboznámili s históriu tejto dôležitej organizácie, ako aj o ceste Slovenska do nej. Venovali sme sa dôležitým úlohám a poslaniu NATO a spôsobu zásahu členských štátov v prípade ich ohrozenia. Náš hosť prezentoval najvážnejšie konflikty, ktoré sa v súčasnosti odohrávajú na svet ako aj dve historické udalosti, kedy NATO vojensky zasiahlo. Veľkú časť prednášky tvorila tiež história studenej vojny a pretrvávajúci vplyv Ruska vo svete.

Na záver pán Mesežnikov vyzdvihol historický vývoj Slovenska v tomto storočí ako jednej z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich krajín v Európe – tak ekonomicky ako aj politicky.