Predstavenie o kyberšikane

Žiaci Obchodnej akadémie a prváci zo Strednej odbornej školy sa zúčastnili premietania filmu „Kto je ďalší?“, ktorý je inšpirovaný skutočnými príbehmi, kde internet priviedol hlavných hrdinov na hranicu života a smrti.

Film popisuje internetové súvislosti, hovorí o predčasnej a zbytočnej smrti, sebapoškodzovaní, extrémizme, kyberšikane, zneužívaní a pod. Film veľmi dobre popisoval, akú moc má internet a sociálne siete.