Odborná stáž v nemeckej Jene

Od roku 2005 pravidelne na jeseň organizujeme odborné stáže pre žiakov a pedagogických zamestnancov v rámci programu Erasmus+. Aj v tomto roku vycestovalo 28 žiakov do Nemecka, Česka a prvýkrát aj na Maltu v rámci projektu „Žiaci Spojenej školy v Detve na zahraničnej mobilite“.

Koncom septembra sa vybralo sedem žiakov z Obchodnej akadémie na dvojtýždňovú stáž do nemeckej Jeny. V univerzitnom centru Durínska sme našli spoľahlivého partnera vo vzdelávacej organizácii Internationaler Bund Bildungszentrum Jena. Obsahom stáže bola odborná prax, ktorú žiaci vykonávali u partnera Internationaler Bund ako aj v strednej odbornej škole Karl Volkmar Stoyschule Jena. Počas praxe mali možnosť precvičiť a zdokonaliť svoju nemčinu, zlepšiť odborné vedomosti a zručnosti v obchodnej a osobnej korešpondencii, spoznať nemecký vzdelávací systém ako aj pekné zákutia mesta a okolia. Po úspešnom ukončení obdžali všetci úspešní absolventi hodnotenia z podnikov, osobné záznamy ECVET a certifikáty ako aj Europassy-mobilita, ktorými budú môcť dokladovať účasť na mobilitnom projekte v zahraničí.

K programu patrili aj mnohé voľnočasové aktivity. Počas víkendov spoznali žiaci hlavné mesto Nemecka Berlín i metropolu Durínska Erfurt. Krásne jesenné dni prežili návštevou romantických zámkov v Dornburgu, či mesta Goetheho a Schillera – Weimaru a koncentračného tábora Buchenwald. Veľa možností ponúkla i samotná Jena – množstvo zaujímavých múzeí, Schillerov záhradný dom, výhľad z 28. poschodia Jentower, pamätník Jána Kollára v Lobede, akvapark GalaxSea, bowling v Jembo Park, či skvelá laserovú show Queen Heaven v najstaršom planetáriu na svete. Celkovo môžeme zhodnotiť tohtoročnú odbornú stáž v Jene pozitívne. Dlhoročné skúsenosti tak budeme môcť využiť pri ďalšej spolupráci.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

« z 3 »
« z 2 »
« z 2 »