Žiaci besedovali o ľudských právach

Žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie absolvovali prednášku a workshop s Miroslavou Novodomcovou zo Slovenského strediska pre ľudské práva. Témou akcie bolo obchodovanie s ľuďmi. Žiaci sa dozvedeli o nástrahách práce v zahraničí ako aj prevencii pred možnými rizikami. Riešili rôzne ankety a vzhliadli zaujímavé videá.