2. ročník súťaže ZAV – „Talenty 1. ročníkov“

Spojená škola Detva poskytla priestory pre uskutočnenie 2. ročníka súťaže ZAV – „Talenty 1. ročníkov“.

Organizátorom tejto súťaže bolo INTERINFO SR a Spojená škola Detva.

Na 2. ročníku sme privítali v Detve školy z celého Slovenska a to Senica, Kysucké Nové Mesto, Sereď, Rimavská Sobota, Rožňava, Detva, Levice, Zvolen, Považská Bystrica, Poprad, zo zdravotných dôvodov sa ospravedlnila SPŠE Bratislava.

V rámci tejto súťaže sa prvý deň uskutočnil bodovaný tréning, ktorý bol vyhodnotený a prvých 5 súťažiacich získalo diplom a cenu.

V popoludňajších hodinách sa v odbornej učebni uskutočnil odborný seminár ako pripravovať žiakov na súťažnú disciplínu wordprocessing pod odborným vedením Ing. Zacharovej zo Spojenej školy z Detvy.

Druhý deň sa niesol v súťažení v programe ZAV a to:

  • 10-minútový odpis z obrazovky pri penalizácii za chybu 50 trestnými bodmi,
  • 10-minútový odpis z obrazovky pri penalizácii za chybu 100 trestnými bodmi.

V čase keď sme práce opravovali a robili výsledkové listiny, diplomy, všetci učitelia so svojimi žiakmi sa zúčastnili prehliadky Vígľašského zámku. Po návrate sme súťaž vyhodnotili, odovzdali ceny, diplomy a ocenenia všetkým víťazom.

Z našej školy sa zúčastnili dvaja prváci z 1. OA Dominika Krekáňová a Denis Močár. Denis Močár získal v bodovanom tréningu 4. miesto a v 10-minútovom odpise s penalizáciou za chybu 50 úderov taktiež 4. miesto, srdečne blahoželáme.

Blahoželáme všetkým víťazom a veríme, že sa vám v Detve páčilo.

Pánovi Šrobovi ďakujeme za sponzorský dar v podobe odvozu autobusom na Vígľašský zámok a dovozu späť do školy.

Ďakujem vedeniu školy za podporu súťaže a kolegom za pomoc pri organizácii súťaže.

Mgr. Feješová Oľga

Spojená škola Detva

Vysledkova_listina1

Vysledkova_listina2

Vysledkova_listina3