Žiačka Obchodnej akadémie Detva víťazkou súťaže Veľvyslanectvo mladých!

Vynikajúci úspech dosiahla naša škola v celoslovenskom finále súťaže Veľvyslanectvo mladých. V poradí už deviatom ročníku sme si odniesli skvelé, ale zaslúžené prvé miesto! Postarala sa o to žiačka tretieho ročníka Obchodnej akadémie Nikola Sekerešová, ktorá zvíťazila v kategórii stredných škôl. Porotu presvedčila so svojím projektom Sociálne podnikanie v Podpoľaní.

Porota pozostávala zo zástupcov vysokých škôl, firiem a viacerých veľvyslancov na Slovensku. V prípade nášho projektu ocenila najmä to, že mladá študentka zacielila svoju pozornosť na svoj región a, že sa snaží oživiť staré tradície, zamestnanosť a dokonca cez wokrshopy chce učiť mladých ľudí spievať ľudové pesničky.

Jedna z členiek poroty vyzdvihla vysokú úroveň práce až do takej miery, že ju prirovnala k základom pre diplomovú prácu. Práca bola skutočne komplexná a obsahovala aj podrobnú analýzu potrieb regiónu v oblasti sociálneho podnikania na vzorke 11 obcí z celého Podpoľania. V návrhovej časti prezentovala široké možnosti tvorby produktu, jeho predaja a financovania. Sústredila sa však hlavne na podporu regionálnych tradícií, výrobu regionálnych produktov, výučbu remesiel a celkovú podporu cestovného ruchu. Vyzdvihla tiež potrebu spolupráce a podpory znevýhodnených a zraniteľných skupín obyvateľstva. Veľkým prínosom bolo aj prepojenie projektu a prezentácie so skutočnou ponukou regiónu. Aj touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať Lucii Vágnerovej a Lýdii Golianovej za ich účasť a podporu Nikoly pri prezentácii.

Najbližší rok tak bude slovenskou veľvyslankyňou mladých a svoj projekt bude mať možnosť prezentovať aj pred primátorom.