Návšteva vojenského letiska

Prváci zo Strednej odbornej školy navštívili počas maturitných skúšok vojenské letisko na Sliači.