Návšteva veľvyslankyne z Írska

V rámci osláv 15. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie sme na pôde našej školy privítali veľvyslankyňu Írska na Slovensku Hildu Ó Riain. Do Detvy zavítala v rámci Doma v EÚ v Bratislave, ktorého organizátorom bolo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Žiakom 1. ročníka Obchodnej akadémie predstavila históriu Írska ako aj cestu Írska do Európskej únie a prínos EÚ pre rozvoj ekonomiky krajiny. Práve Írsko bolo predsedníckou krajinou EÚ v máji 2004, keď Slovensko vstúpilo do EÚ a írsky Cork sa stal centrom osláv pre Slovensko. V diskusii sme sa tiež venovali možnostiam pre mladých ľudí, cestovnému ruchu ako aj spolupráci Slovenska a Írska. Pani veľvyslankyňa vyzdvihla úlohu a hodnoty Európskej únie pri spoločnom rozvoji krajín Európy. Samozrejme sme neobišli ani BREXIT a jeho dôsledky.