Medzníky 2. svetovej vojny

Dňa 16.04.2019 sa traja žiaci Obchodnej akadémie v Detve zúčastnili vedomostnej súťaže ‑ Medzníky 2. svetovej vojny. Túto súťaž už každoročne organizuje Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, základná organizácia Detva.

V troch kolách odpovedali žiaci na rôzne otázky zamerané na situáciu v Európe pred vypuknutím 2. svetovej vojny, vzniku a priebehu vojny, Slovenského národného povstania, oslobodzovania našej krajiny a tiež vojnových zločinov.

Naši traja zúčastnení, Ema Bahledová, Dávid Gibaľa, Martin Suja, preukázali, že dejiny sú pre nich veľmi dôležité a v problematike 2. svetovej vojny sa orientujú veľmi dobre. V konkurencii s Gymnáziom v Detve skončili na krásnom 2. mieste.

Organizátorom ďakujeme za príjemnú atmosféru a skvele pripravenú súťaž.

Mgr. M. Dutkievičová