Krajské kolo ekonomickej olympiády

Štyria žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie v Detve sa prebojovalo do krajského kola Ekonomickej olympiády, ktorú organizačne a odborne garantuje INESS v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání, partnerskými univerzitami a inštitúciami.

Traja z nich sa v pondelok 18. februára zúčastnili krajského finále, ktoré sa uskutočnilo v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po úvodnom privítaní dekanom fakulty sa začal 45-minútový test . Obsahom testu boli otvorené otázky, ktoré testovali žiakov z oblasti ekonomiky i hospodárskej politiky štátu. Vyhodnotenie testov sa dozvieme v priebehu marca. Držíme všetkým palce.