Súťaž Mladý Európan Junior

Organizácia súťaže:

 1. Na stránke Spojenej školy a na Facebooku školy (SpojenaSkolavDetve) budú od 10. februára 2019 zverejnené úlohy, ktoré sa budú týkať základných informácií o Európskej únii. V krátkych online testoch bude možné overiť si vedomosti o EÚ.
 2. Školy zároveň obdržia okruhy vypracovaných otázok, ktoré môžu pomôcť žiakom pripraviť sa na ďalší priebeh súťaže.
 3. V piatok 22. marca 2019 sa uskutoční na pôde Spojenej školy finále súťaže, ktorej sa môže zapojiť jedno trojčlenné družstvo z každej školy.

Družstvá budú súťažiť v 3 kolách:

 1. vo vedomostnom teste obsahujúcom otázky zo zverejnených tematických okruhov
 2. v hudobných a filmových ukážkach
 3. v súťaži zručnosti (skladanie puzzle)

Všetky úlohy riešia členovia tímu spoločne. Zároveň im bude vypomáhať jeden žiak Spojenej školy

Počas záverečného finále bude na pôde školy prezentovať ciele a úlohy Európskej únie priamo aj slovenský europoslanec Ivan Štefanec

Odmena:

Všetky zapojené tímy získajú zaujímavé vecné ceny.

Víťazný tím (3 žiaci základnej školy + 1 pedagóg) získajú zájazd do Viedne, ktorý bude obsahovať:

 • cestu mikrobusom Detva – Viedeň a späť
 • plná penzia na deň zájazdu
 • vstup do ZOO a zámku Schönbrunn
 • prehliadku mesta

Zájazd nezahŕňa:

 • poistenie cestovných nákladov
 • vreckové a iné vstupy mimo program

Ostatné tímy vyhrajú zaujímavý výlet na Slovensku (po dohode s učiteľmi).

 

Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže, chceme Vás požiadať o nahlásenie žiakov a pedagogického dozoru do 15. marca 2019.

Želáme veľa šťastia a tešíme sa na stretnutie Vašu účasť

Tematické okruhy súťaže pre žiakov základných škôl, ktorá sa uskutoční 22. marca na pôde školy.

tematicke_okruhy2019