Projektové stretnutie strategického partnerstva v Nemecku

Na pôde nemeckého partnera Verband der Metall- und Elektro-Industrie in Thüringen sa v Erfurte stretli zástupcovia  krajín, ktoré sú zapojená do projektu v rámci programu Erasmus+.

Projekt Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní koordinuje Spojená škola v Detve a pripravilo ho partnerstvo zložené z 9 organizácií z 8 krajín Európy. Okrem dvoch slovenských organizácií (Spojená škola Detva a 1. slovenský strojársky klaster) sú to partneri z Česka (SOŠ a SOUt Třemošnice), Nemecka, Chorvátska (Strukovna skola Djurdjevac), Španielska (I.E.S. Juan Ciudad Duarte), Nórska (Soloer upper secondary school Soensterud), Maďarska (DBH PROJECT MANAGEMENT Kft.) a Rumunska (Colegiul Auto Traian Vuia).

Cieľom projektu je priblížiť vzdelávanie konceptu duálneho vzdelávania, kde sa žiaci pripravujú priamo pre podniky.

Projekt sa zameriava na tvorbu piatich intelektuálnych výstupov:

– O1: Kvalifikačný rámec a kompetencie

– O2: Model prepájania odborného vzdelávania v škole a v praxi

– O3: Jednotky učenia ECVET s aplikáciou na mobility

– O4: Príručka s cvičeniami, testami a slovníkom odborných pojmov

– O5: Model práce s marginalizovanými skupinami

Išlo už o druhé nadnárodné projektové stretnutie, na ktorom sa stretli všetci projektoví partneri. Okrem pracovných diskusií a workshopov venovaných výstupom projektu sme sa na stretnutí venovali aj skúsenostiam s odborným vzdelávaním v Nemecku. V pondelok sme zamerali na odborné prednášky o organizácii odborného vzdelávania v Nemecku s dôrazom na situáciu v spolkovej republike Durínsko. Podľa štatistík bojujú zamestnávatelia s nedostatkom uchádzačov o odborné vzdelávanie, a to predovšetkým v technických profesiách. Po krátkej prezentácii systému duálneho vzdelávania v Nemecku si účastníci vypočuli prednášku o zabezpečení kvality v odbornom vzdelávaní. Vzhľadom na nedostatkovú situáciu na trhu práce i odborného vzdelávania je práve kvalita dôležitým faktorom konkurenčného boja firiem o uchádzačov z radov žiakov. Úspešné firmy kladú dôraz nielen na odborné vedomosti a zručnosti, ale tiež na celkový rozvoj osobnosti žiaka a jeho začlenenie do pracovného kolektívu. Na prednášku nadviazala vedúca vzdelávania vo firme BMW, ktorá prezentovala nástroje marketingu v odbornom vzdelávaní, ktoré firma využíva pri nábore žiakov. Hlavne pre slovenských zástupcov išlo o nové informácie o spolupráci v rámci trojuholníka žiak – rodič – firma, a to predovšetkým vysoká miera angažovanosti firiem pri získavaní žiakov.

Druhý deň bol venovaný praktickému príkladu odborného vzdelávania vo firme Bosch v Eisenachu. Po úvodnej prednáške sme absolvovali prehliadku vzdelávacieho centra, kde nás sprevádzali priamo žiaci pripravujúci sa pre firmu. Prehliadku sprevádzala možnosť diskusie so žiakmi i zamestnancami. Veľmi zaujímavým zistením bolo, že napriek tomu, že firma BOSH patrí medzi najlukratívnejšie z hľadiska odmeňovania žiakov v duálnom vzdelávaní, najväčšiu výhodu vzdelávania vo firme vidia žiaci v kompetentnom odbornom vzdelávaní a dostatku času na prípravu na záverečné skúšky. V menších firmách, ktoré nemajú vlastné vzdelávacie centrum, býva toto najväčší problém duálneho vzdelávania.

Popri odbornom programe sme sa mohli oboznámiť aj s kultúrnymi pamiatkami Durínska, vrátane prehliadky historického centra Erfurtu, jeho dómu ako aj dominanty regiónu – v UNESCO zapísaného hradu Wartburg, kde Martin Luther preložil do nemčiny Nový zákon.

Najbližšie sa všetci partneri stretnú koncom júna u nórskeho partnera Soloer upper secondary school Soensterud.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

« z 2 »