Príprava na prijímací pohovor

4.februára 2019 si študenti 3. OA vyskúšali v rámci predmetu cvičná firma, ako to je keď si budú hľadať prácu a budú sa pripravovať na pracovný pohovor. 4 študentky, ktoré sme náhodne vybrali si pripravili personálne písomnosti, ktoré odovzdali výberovej komisii a na osobnom pohovore odpovedali na otázky, ktoré im výberová komisia dávala. Komisia hodnotila písomnosti po obsahovej a formálnej stránke, pohotovosť pri odpovediach, schopnosť hovoriť anglickým jazykom, celkový prejav, slovné vyjadrovanie myšlienok, mimika, gestikulácia a zovňajšok.

Pracovný pohovor sme vyhodnotili, študentom sme povedali, čo bolo dobré a čo zlé, na čo si majú dávať pozor, čo podcenili, ale naopak aj čo bolo veľmi dobré.

Veríme, že takáto modelová situácia aspoň trošku pomôže všetkým zúčastneným v ich ďalšom štúdiu a následne ich pracovnej kariére.

Mgr. Feješová, Ing. Hroncová