Prednáška o sociálnom podnikaní

Štvrtáci z Obchodnej akadémie absolvovali v rámci predmetu základy podnikania zaujímavú prednášku o sociálnom podnikaní za účasti zástupcov Regionálneho centra sociálnej ekonomiky Banská Bystrica.

Žiaci sa mohli oboznámiť s podstatou i legislatívnymi východiskami sociálnej ekonomiky na Slovensku ako aj podmienkach založenia sociálneho podniku. Ujasnili si pojmy ako znevýhodnená či zraniteľná osoba, sociálny vplyv podniku či registrovaný sociálny podnik. Na záver nasledovala diskusia o možných oblastiach, v ktorých by sa sociálna ekonomika mohla realizovať v našich podmienkach.