Spojená škola odštartovala ďalší projekt Erasmus+

V dňoch 21. až 24. januára sa uskutočnilo prvé projektové stretnutie projektu Erasmus+ „Mladí podnikatelia v Európe“. Koordinátorom projektu je Spojená škola v Detve, partnermi sú stredné školy z troch krajín – Srednja skola Koprivnica z Chorvátska, IISS „Ilaria Alpi – E. Montale“ z Talianska a I.E.S. Juan Ciudad Duarte zo Španielska.

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, podporovať tvorivosť žiakov i učiteľov. Projekt sa prioritne zameriava na rozvoj podnikateľských zručností žiakov, podporu ich kariérneho rozvoja a prípravy na vstup na trh práce.

Počas realizácie projektu zorganizujeme 4 krátkodobé výmeny žiakov partnerských škôl a 2 krátkodobé mobility učiteľov.

Na prvom projektovom stretnutí sme v Detve hostili 6 učiteľov z našich partnerských krajín. Pondelok patril vzájomnému zoznamovaniu sa. Jednotliví zástupcovia škôl prezentovali svoje vzdelávacie programy s dôrazom na vyučovanie ekonomických zručností. Oboznámili sme sa s učebnými plánmi, štruktúrou a obsahom jednotlivých predmetov, profilom absolventa ako aj metódami vyučovania podnikateľských zručností. Samozrejme sme nezabudli na základné informácie o regiónoch, z ktorých školy pochádzajú.

Na druhý deň sme sa venovali špecifickému predmetu – cvičná firma, ktorý umožňuje integrovať medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní ekonomických predmetov. Slovenskí a chorvátski zástupcovia, u ktorých sa predmet vyučuje, predstavili koncepcie a obsah tohto predmetu vo svojej krajine. Zo slovenskej strany sme si pozvali aj odborníčku – Ing. Oľgu Ďuricovú, ktorá stála pri zrode tohto predmetu na Slovensku. Predstavila nám celú genézu zavedenia cvičnej firmy po vzore Rakúska ako aj jej fungovanie v slovenských podmienkach. Rovnako sme sa venovali histórii regionálneho veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom, ktorého sa plánujeme spoločne zúčastniť. Po prednáške nasledovali exkurzie dvoch podnikov v regióne, a to Farmy pod Melichovou skalou a Ubytovania pod Siroňou. Naši hostia mali možnosť nielen sa oboznámiť s krásnou prírodou Podpoľania, ale tiež vyskúšať chutné miestne špeciality.

Záverečný deň bol pracovný. Na úvod sme odprezentovali  formy vyučovania ekonomických predmetov na Slovensku ako aj súťaže, do ktorých sa žiaci môžu počas štúdia zapojiť. S partnermi sme diskutovali o myšlienke a koncepcii spoločnej ekonomickej súťaže, ktorú by sme zrealizovali pre účastníkov projektu. Potom už nasledovala intenzívna príprava na prvú žiacku mobilitu, ktorá sa uskutoční v apríli na Slovensku. Hlavnou aktivitou bude účasť na regionálnom veľtrhu cvičných firiem, kde sa predstavíme so spoločnou cestovnou kanceláriou predávajúcou produkt jednotlivých regiónov. Rozdelili sme si úlohy pri tvorbe loga, posteru, katalógu či prezentácia. Radi by sme sa zapojili do všetkých súťaží, ktoré veľtrh organizuje. Po workshope nasledovala návšteva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sme sa stretli s vedúcim odboru školstva Ing. Miroslavom Martišom. Diskutovali sme o organizácii regionálneho školstva, jeho prispôsobovaniu potrebám trhu práce či inkluzívnemu vzdelávaniu.

Okrem pracovného programu sme sa venovali aj prezentácii nášho regiónu. V pondelok sme navštívili rekonštruovaný hotel Galicia Nueva v Haliči. V utorok sme predstavili jeden z klenotov Slovenska – v UNESCO zapísanú Banskú Štiavnicu. V stredu si hlavne naši južní priatelia užili zimnú atmosféru Banskej Bystrice.

Sme veľmi radi, že sme mohli spoznať nových kolegov a priateľov a vymeniť si s nimi cenné skúsenosti o odbornom vzdelávaní. Už teraz sa tešíme na aprílové stretnutie opäť v Detve.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.