Víťazstvo v celoslovenskej súťaži

Žiaci Obchodnej akadémie v Detve dosiahli ďalší výborný výsledok, keď získali prvé miesto v súťaži o Najlepší podnikateľský zámer.

Súťaž organizuje Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko ŠIOV, spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity.

Desať najzaujímavejších podnikateľských zámerov sa dostalo do užšieho výberu. Do súťaže sa mohli prihlásiť žiaci cvičných firiem a to maximálne trojčlenné autorské tímy. Projekty hodnotili zástupcovia Ekonomickej univerzity v Bratislave, Združenia mladých podnikateľov Slovenska a SCCF.

Podľa získaných bodov do finále postúpili štyri podnikateľské zámery z pätnástich prihlásených. O konečnom poradí finalistov rozhodla špeciálna hodnotiaca komisia aj za účasti zástupcov Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Hodnotili sa kritériá: originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra podnikateľského zámeru, opis produktu, analýza trhu,  marketingový plán, finančný plán, SWOT analýza a reálnosť podnikateľského zámeru.

Záverečné vyhodnotenie a ocenenie víťazov bude na regionálnom veľtrhu cvičných firiem 3. apríla 2019 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Tešíme sa tam o to viac, že sa veľtrhu zúčastníme spolu s partnerskými školami z Chorvátska, Talianska a Španielska, s ktorými rozbiehame projekt Erasmus+ zameraný práve na prácu cvičných firiem a rozvoj podnikateľských zručností.