Finančná olympiáda v Obchodnej akadémii

Žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie sa zapojili do finančnej olympiády, ktorú organizuje Nadácia PARTNERS pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti.

Súťaž má tri kolá. V prvom kole riešili všetci žiaci online test, ktorý bol verejný a prístupný všetkým osobám. Test pozostával z 20 otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.