Olympiáda zo slovenského jazyka

Tak ako každoročne aj tento rok sa na Spojenej škole v Detve konala olympiáda zo SJL, ktorej sa zúčastnilo jedenásť žiakov obchodnej akadémie. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

Do kategórie B boli zaradení piati žiaci:

1.OA – K. Chlebničanová, N. Mackovová a M. Uhrinová

2.OA – E. Bahledová, D. Gibaľa

V kategórii A súťažilo šesť žiačok:

3.OA – N. Sekerešová, P. Majerčíková, S. Kubišová

4.OA – N. Nociarová, J. Sedliaková, T. Kučerová

Olympiáda sa skladala z troch častí. Prvou časťou bol test zameraný na čítanie s porozumením a na jeho vypracovanie mali žiačky 30 minút. Otázky v teste boli zamerané rovnomerne na gramatiku a literatúru.

Následne prešli žiačky plynule na druhú časť olympiády, ktorou bola transformácia textu. Na vypracovanie tejto časti mali tiež 30 minút.

Po absolvovaní prvej a druhej časti si žiačky oddýchli a načerpali silu na tretiu časť olympiády, ktorou bolo prezentovanie diskusného príspevku. Na prípravu príspevku mali čas 30 minút, počas ktorých sa svoj text museli naučiť naspamäť. Následne mali 5 minút na prezentovanie.

 

Konečné poradie súťažiacich bolo nasledovné.

V kategórii B:

  1. miesto – E. Bahledová
  2. miesto – K. Chlebničanová
  3. mieste – M. Uhinová

V kategórii A:

  1. miesto – S. Kubišová
  1. miesto – Sedliaková
  2. mieste – N. Sekerešová.

Olympiádou zo SJL sme prispeli k rozvoju komunikačných a prezentačných kompetencií žiakov.

 

Mgr. M. Dutkievičová