Mikuláš na škole

Tak ako aj po iné roky, aj tento rok medzi nás zavítal Mikuláš.

Vo štvrtok 6.decembra v spoločnosti dvoch anjelikov a jedného čertíka nám Mikuláš prišiel rozdať sladké potešenie alebo trošku uhlíkov. Okrem školy navštívil aj Domov sociálnych služieb, kde deťom urobil radosť sladkým balíčkom.

Iskričky v detských očkách svedčia o tom, že dlhoročná tradícia, kedy naši žiaci navštevujú a obdarúvajú sladkosťami detičky so zdravotným postihnutím na sviatok svätého Mikuláša, má význam.