Zenit v strojárstve – krajské kolo

Žiak Strednej odbornej školy – odbor mechanik nastavovač Tomáš Chudý dosiahol výborný výsledok v krajskom kole súťaže Zenit v strojárstve.

S celkovým počtom bodov 136 obsadil veľmi pekné druhé miesto v konkurencii žiakov z celého Banskobystrického kraja a na víťaza stratil iba 2 body.

Súťaž organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a v tomto školskom roku organizovalo už 35. ročník. V krajskom kole, ktoré sa konalo v Brezne nás reprezentovali dvaja žiaci. Žiaci museli preukázať teoretické vedomosti vo vedomostnom teste ako aj praktické zručnosti pri riešení konkrétnej úlohy. Na peknom piatom mieste sa umiestnil Martin Kráľ. Gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu.