Projekt „Obnova informačných panelov CHKO Poľana“

Spojená škola v Detve zrealizovala projekt „Obnova informačných panelov CHKO Poľana“ v rámci programu Nadácie EPH „Na prírodno“.

V rámci projektu sme so žiakmi školy v spolupráci so Správou Chránenej krajinnej oblasti obnovovali informačné panely pri vstupoch do Chránenej krajinnej oblasti Poľana a spoznávali prírodné pamiatky Podpoľania. Obnovili sme 4 informačné tabule, ktoré nám pomohli vyhotoviť v Strednej odbornej škole v Žarnovici. Okrem toho sme nechali vyhotoviť ďalšie dva informačné panely ako aj drevený stôl s lavicami umiestnenými pri vstupe na Kaľamárku.

Okrem týchto aktivít mali žiaci možnosť navštíviť pod vedením zamestnancov CHKO zaujímavé miesta v regióne Podpoľanie. Najzaujímavejšou bola určite návšteva Dobročského pralesa v piatom stupni ochrany, kde je vstup bežnému turistovi zakázaný.

Realizáciou projektu sme chceli umožniť žiakom porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí ako aj zlepšiť podmienky pre turistiku v regióne Podpoľanie. Zámerom bolo tiež podporiť komunikáciu a spoluprácu mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH