Odborná stáž žiakov Obchodnej akadémie v Detve vo Walese

Od roku 2011 pokračuje organizovanie odborných stáží pre žiakov Obchodnej akadémie vo Veľkej Británii. Osem rokov spolupracujeme s organizáciou Siawns Teg pôsobiacou v Newtowne vo Walese.

Aj tento rok sa na ostrovy vybralo sedem žiakov druhého a štvrtého ročníka pod vedením Mgr. Veroniky Kužmovej. Počas troch týždňov mali možnosť precvičiť si svoje odborné vedomosti a zručnosti ako aj zdokonaliť jazykové komunikačné kompetencie. Žiaci vykonávali šesťhodinovú odbornú prax vo firmách a organizáciách vo Welshpoole a Newtowne. Samotná prijímajúca organizácia Siawns Teg sa venuje ľuďom, ktorí potrebujú pomoc a pomáha pri organizovaní rôznych prospešných akciách či vzdelávaní. Všetci žiaci mali na pracoviskách pridelených zodpovedných pracovníkov – mentorov, ktorí boli s ich prácou mimoriadne spokojní a na niektorých miestach aj niekoľkokrát za deň ďakovali za dobre odvedenú prácu.

Praktikanti boli ubytovaní v malom penzióne vo Welshpoole, kde im domáci vytvorili priam rodinnú atmosféru. Na to isté miesto sa vraciame už siedmy rok a máme tak možnosť spoznávať srdečnosť a prívetivosť miestnych. Pobyt samozrejme nebol len o práci, ale tiež o spoznávaní miestnej kultúry, prírody, ľudí a tradícií.

Odniesli si však veľké množstvo zážitkov z výletov a exkurzií, ktoré počas mesiaca absolvovali. Pre „suchozemcov“ bol nezabudnuteľným zážitkom výlet k moru do univerzitného mesta Aberystwyth spojený s vyhliadkou. Pekným zážitkom bola tiež návšteva miestneho zámku Powys Castle ako aj historického mestečka Shrewsbury. Po stopách legendárnej skupiny Beatles sa vybrali do vzdialeného Liverpoolu.

Na záverečnom hodnotení obdržali certifikáty a Europassy – mobilita, ktoré im spolu so všetkými nadobudnutými skúsenosťami určite pomôžu pri ďalšom štúdiu a najmä hlavným cieľom tohto ročníka – maturitnou skúškou. Všetkým účastníkom ďakujeme za ich vzornú reprezentáciu.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

Wales – v práci
Welshpool
« z 2 »
Newtown
Severn farm - penzión
Montgomery - záver a certifikáty
Montgomery - hrad
Aberystwyth - Cliff railway
« z 2 »
Aberystwyth castle
Aberystwyth – mesto a pláž
« z 2 »
Powis castle
« z 2 »
Shrewsbury
« z 2 »
Liverpool - Merseyside maritime museum a Albert dock
Liverpool - World museum
Liverpool -mesto Beatles