Obnovujeme zariadenia pre turistov v CHKO Poľana

V rámci projektu Nadácie EPH Obnova informačných panelov CHKO Poľana sme v spolupráci so Strednou odbornou školou v Žarnovici vyhotovili drevený stôl a lavice, ktoré boli umiestnené na Kaľamárke. Zaujímavým dodatkom bol workshop, ktorý absolvovali zamestnanci banky pri ich skladaní.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH