Obnova informačných panelov CHKO Poľana

V spolupráci s pracovníkmi Správy CHKO realizujeme projekt Nadácie EPH Obnova informačných panelov CHKO Poľana.

V úvode projektu sme identifikovali najdôležitejšie potreby na ochranu a obnovu regiónu. Aj na základe podmienok programu sme si zvolili ako hlavnú aktivitu rekonštrukciu informačných tabúľ osadených na vstupoch do CHKO. V súčasnosti sú v nevyhovujúcom stave tabule na viacerých turisticky dôležitých miestach. Informačné tabule boli osadené už takmer pred 15 rokmi a ich technický stav i obsahová náplň už nezodpovedajú požiadavkám. V projekte plánujeme vymeniť štyri takéto tabule. Pri príprave stojanu sme spolupracovali so Strednou odbornou školou Žarnovica, ktorej ďakujeme za veľmi pekné a estetické prevedenie.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH