Dotazník pre absolventov Obchodnej akadémie v Detve

Milí absolventi Obchodnej akadémie v Detve. V tomto roku oslavuje naša škola 20 rokov od svojho založenia (1998 – 2018). Pri tejto príležitosti by sme chceli získať informácie o súčasnom živote a pôsobení našich absolventov. Preto Vás chceme poprosiť o vyplnenie krátkeho online dotazníka ako aj jeho zdieľanie medzi ďalšími spolužiakmi.
Tešíme sa na odpovede a na jar aj na stretnutie v škole