Cvičenie ochrany života a zdravia

Žiaci I.OA a II.OA triedy absolvovali cvičenie ochrany života a zdravia. Okrem zdravej prechádzky si tiež vysvetlili a aj prakticky vyskúšali pravidlá podávania prvej pomoci.

Cvičenie OŽAZ OA