Výstup na Kaľamárku

V rámci osláv 20-teho výročia založenia Obchodnej akadémie absolvovali žiaci vychádzku na Kaľamárku.