Spojená škola v Detve získala Národný certifikát kvality eTwinning

Spojená škola Detva dosiahla ďalší veľký úspech, keď s projektom Erasmus+ „Tradície bez hraníc – Cesta regionálnymi kultúrami“ získala Národný certifikát kvality eTwinning.
Certifikát kvality eTwinning je udeľovaný za výnimočné projekty v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Upozorňuje na to, že projekt dosiahol určitú národnú, prípadne európsku úroveň. Certifikát kvality predstavuje uznanie učiteľom a školám, ktoré sa najviac zapájajú do aktivít v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Pre žiakov, ktorí musia vynaložiť pri realizácii projektov najviac úsilia, a pre školy všeobecne, je certifikát verejným potvrdením kvality európskej spolupráce a pripravenosti na ňu. Na to, aby mohol byť projektu udelený certifikát kvality, je potrebné splniť minimálne 5 špecifických podmienok, ktoré sú určené národnou podpornou službou.
V rámci oceneného projektu spolupracujeme so strednými školami z Litvy, Česka, Poľska a Rumunska. Cieľom projektu je rozvíjať porozumenie medzi mladými ľuďmi o rôznorodosti európskej kultúry a jazykov, motivovať žiakov rozšíriť si vedomosti prostredníctvom vlastnej tvorivej práce. Tiež sa snažíme podporiť myšlienku tolerancie medzi národmi s rôznou kultúrou, naučiť sa ju akceptovať a vidieť jej hodnoty. Projektom umožňujeme žiakom realizovať spoločné aktivity, ktoré budú mať spoločnú tému a pri ktorých budú môcť prejaviť svoje záujmy a zručnosti. V tomto školskom roku absolvujú naši žiaci posledné dve mobility – v Litve a Rumunsku.