Žiaci Obchodnej akadémie portvrzujú svoje kvality

Žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie sa stretli s konateľom firmy Tetto, s. r. o. Ing. Miklošom.

Stretnutie inicioval Ing. Mikloš, u ktorého už takmer rok pracuje žiak štvrtého ročníka Miroslav Kulišiak. S jeho prácou je mimoriadne spokojný, tak po stránke práce s počítačom, administratívy a korešpondencie ako aj účtovníctva. Medzi jeho spolužiakmi si prišiel hľadať ďalšiu kvalifikovanú pracovnú silu. Svedčí to o šikovnosti a výbornej pripravenosti absolventov Obchodnej akadémie v Detve pre trh práce.