Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní

V rámci programu Erasmus+ sa Spojená škola Detva zapája do projektu KA202 „Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní“. Cieľom projektu je priblížiť vzdelávanie konceptu duálneho vzdelávania, kde sa žiaci pripravujú priamo pre podniky.

Partnerstvo pozostáva z organizácií z ôsmych krajín EÚ – Slovensko, Česko, Nemecko, Nórsko, Maďarsko, Chorvátsko, Španielsko, Rumunsko. Obsahom projektu je tvorba piatich intelektuálnych výstupov, ktoré sa budú využívať vo výchovno-vzdelávacom procese ako aj pri organizovaní zahraničnej praxe. Tiež sú plánované 4 nadnárodné projektové stretnutia – na Slovensku, v Nemecku, Nórsku a Chorvátsku.