Nadácia EPH

2017 – Nadaná stredná

Tretiaci z Obchodnej akadémie v Detve sa zúčastnili 53. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Sinsheime.

Odmenou za činnosť v cvičnej firme bola účasť na medzinárodnom veľtrhu. Práve na medzinárodnom veľtrhu má firma príležitosť reprezentovať svoju cvičnú firmu, svoje nápady a svoju školu.  Taktiež má možnosť  porovnať úroveň svojej firmy s inými v medzinárodnom meradle.  Preto sme sa aj my rozhodli zúčastniť medzinárodného veľtrhu a vyskúšať si to v anglickom jazyku.

Naša cvičná firma Vagačov dvor, s. r. o.  sa 21. 11. až 23. 11. 2017 zúčastnila Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Nemecku. Veľtrh sa konal v meste Sinsheim.  Okrem našej cvičnej firmy zo Slovenska sa ho ešte zúčastnili firmy z 12 štátov sveta: Brazília, Južná Kórea, Argentína, Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Taliansko, Rakúsko, Nemecko, 117 firiem obchodovalo a ponúkalo svoje služby a produkty.

Účasť na veľtrhu bola pre nás obohatením. Bolo zaujímavé a poučné rozprávať sa a prezentovať firmu v cudzom jazyku. Získali sme veľa nových skúseností, pracovných kontaktov a nových zážitkov. Sme za to veľmi vďační a veľtrh odporúčame zažiť každému.

Účasť na veľtrhu bola financovaná z programu Nadaná stredná Nadácie EPH

 

2018 – Na prírodno

V rámci projektu plánujeme so žiakmi prvého a druhého ročníka Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy v spolupráci so Správou Chránenej krajinnej oblasti obnoviť informačné panely pri vstupoch do Chránenej krajinnej oblasti Poľana.

Žiaci budú participovať nielen na tvorbe informačných panelov, ale aj na ich osadení. Dostanú sa tak priamo do terénu CHKO, budú sa podieľať na úprave turisticky zaujímavých miest, absolvujú besedy s pracovníkmi CHKO… Všetky tieto aktivity umožnia na jednej strane prehĺbiť vzťah žiakov k prírode a na druhej strane prispejú k zlepšeniu podmienok pre turistiku v regióne.

HLAVNÉ AKTIVITY

S pracovníkmi Správy CHKO sme identifikovali najdôležitejšie potreby na ochranu a obnovu regiónu. Aj na základe podmienok programu sme si zvolili ako hlavnú aktivitu rekonštrukciu informačných tabúľ osadených na vstupoch do CHKO. V súčasnosti sú v nevyhovujúcom stave tabule na nasledovných miestach: Iviny, Tlstý Javor, Hrb, Snohy, Tri Vody, Sihla, Hrochotská dolina a Chata Ľubeta. V rámci prípravy projektu sme si boli pozrieť vybrané tabule (na dostupnejších miestach), fotogalériu prikladáme. Informačné tabule boli osadené už takmer pred 15 rokmi a ich technický stav i obsahová náplň už nezodpovedajú požiadavkám. Chceli by sme vymeniť min. 4 takéto tabule. Informačnú náplň pripravia žiaci v spolupráci zo zástupcami CHKO, z projektu sa zabezpečí tlač (na materiál dibont) a zhotoví sa tiež drevený stojan so strieškou, do ktorého bude informačná tabuľa osadená. Pri príprave stojanu chceme spolupracovať so školou z regiónu – Strednou odbornou školou Žarnovica, ktorá pripravuje žiakov v odbore stolár a za zvýhodnených podmienok realizuje zákazky pre stredné školy v BBSK. Pred osadením upravia žiaci pod vedením zamestnancov CHKO vstupné miesta do CHKO.

SPRIEVODNÉ AKTIVITY

Na zvýšenie ekologického povedomia žiakov chceme zorganizovať tieto sprievodné aktivity:

  • Besedy so zamestnancami CHKO na tému ochrana a tvorba krajiny – spojené s workshopmi a aktivitami s odborníkmi z praxe
  • Turistické výstupy a exkurzie na zaujímavé miesta v regióne Podpoľanie (Melichova skala, Vodopád Bystré, Dobročský prales)
  • Pozorovanie vtáctva v Podpoľaní pod vedením odborníkov
  • Vyčistenie vybraných častí turistických chodníkov
  • Príprava pexesa o prírode v Podpoľaní a návšteva materských škôl v meste