Home »

Zahraničná spolupráca

Organizujeme mnohé projekty v spolupráci so zahraničnými partnermi z Česka, Nemecka, Veľkej Británie, Poľska, Rumunska, Litvy, Nórska…. a mnohých ďalších. Umožňujú žiakom získať cenné skúsenosti a nových priateľov.