Home »

Úspechy v súťažiach

Žiaci dosahujú úspechy v regionálnych, celoslovenských i medzinárodných súťažiach.