Home »

Maturitné vysvedčenia

Maturanti si preberajú maturitné vysvedčenia v slávnostnej atmosfére. Okrem toho získavajú certifikáty KROS, Europass mobilita, ESOL, ECDL a mnohé ďalšie.