Home »

Jazykové kompetencie

Podporujeme vyučovanie cudzích jazykov – pomocou zahraničných lektorov zo všetkých kútov sveta, zahraničných jazykových pobytov i prostredníctvom medzinárodnej skúšky ESOL z angličtiny.