nezaradené články

Deň otvorených dverí – 5. decembra 2018

Spojená škola Detva srdečne pozýva žiakov 8.  a 9. ročníkov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 5. decembra 2018 od 8.00 h do 15.00 hod. v priestoroch budovy školy a odborného výcviku.

Obchodná verejná súťaž

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278 a 848, 96212 Detva zapísané na LV č. 4164, k.ú. […]

Read More

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Spojenej školy, Štúrova 848, 962 12 Detva v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na […]

Read More

IV.OA

študijný odbor: obchodná akadémia triedny učiteľ: Ing. Jana Kolenčíková Zoznam žiakov: Briaková Miriam Buňová Beáta Debnár Timotej Fekiačová Ivana Hrivnáková Marianna Ivanová Radoslava Jágerská Lívia Konôpková  Viktória Kováčiková Veronika Kubišová Simona Machavová Nikola Majerčíková Paula Matejovičová Patrícia Matúšková Sára Melichová Barbora Psotková Viktória Valéria Sedliaková Veronika Sekerešová Nikola Vilhanová Terézia

IV.OA 18/19

študijný odbor: obchodná akadémia triedny učiteľ: Mgr. Oľga Feješová Zoznam žiakov: Bariaková Ľubica Bohóová  Michaela Danko Miroslav Ďalogová Martina Fabová Nicolette Fekiač Dávid Gelieňová Radoslava Goldírová Sofia Hanesová Miroslava Hazuchová Juliána Kalamárová Monika Kmeťová Veronika Kubišová Janka Kučerová Timea Kulichová Kristína Kulišiak Miroslav Ľuptáková Lenka Majanová Diana Malčeková Nikola Marcinek […]

Read More

IV.A 18/19

študijný odbor: mechanik nastavovač triedny učiteľ: Ing. Mária Zacharová Zoznam žiakov: Adler Mário Brada Lukáš Hronček Stanislav Chudý Tomáš Janok Tomáš Kucbeľ Milan Kukuliak Peter Martinka Vladimír Matúška  Vladimír Murín Ján Sedliak Miroslav Sekereš Peter Žubrietovský Maroš Banský Juraj Fekiač Michal Chvojka Pavel Kučera Vladimír Machala Roman Nasály Marek Sebíň […]

Read More

Test 1

Krátky popis článku