nezaradené články

Kvízy o škole

Technické informácie: Ak si otvoríte kvíz v prehliadači Chrome, tak ho nedajte prekladať z angličtiny do slovenčiny (objaví sa ponuka vpravo hore). Kvíz je po slovensky, prekladom dôjde k niektorým drobným chybám. Keď odošlete svoje odpovede (Send), objaví sa percentuálne hodnotenie. Kliknutím na „Explain inncorrect answers“ sa objavia správne odpovede. […]

Read More

Videá o škole

Informačné videá: Stredná odborná škola Stredná odborná škola – prezentačné video Stredná odborná škola v Detve – reportáž Stredná odborná škola – odbor mechanik nastavovač Stredná odborná škola – odbor mechanik elektrotechnik Obchodná akadémia Obchodná akadémie – prezentačné video Obchodná akadémia v Detve – reportáž Medzinárodná spolupráca Medzinárodná spolupráca – […]

Read More

Fotogalérie – akcie 2020/2021

Externá ekoučebňa15. júla 2021 V rámci projektu SK-klíma budujeme externú ekoučebLetná škola – ZF Slovakia15. júla 2021 Štyria žiaci prvého ročníka študijného odboru meLetná škola10. júla 2021 V prvý júlový týždeň sme zorganizovali premiéroKABU – privítanie prvákov5. júla 2021 Covid zmenil celú našu spoločnosť – aj termíZáver školského roka 2020/20215. júla 2021 […]

Read More

Tematické okruhy na ústnu časť MS – slovenský jazyk a literatúra

GRAMATIKA Charakterizujte výkladový slohový postup. Definujte výklad ako slohový útvar. Definujte pojmy citát, parafráza a bibliografický odkaz. Definujte pojmy štylistika, jazykový štýl, objektívne a subjektívne štýlotvorné činitele, slohový postup, slohový útvar, slohový žáner. Charakterizujte opisný slohový postup (druhy opisu). Definujte pojem charakteristika (druhy charakteristiky). Charakterizujte morfológiu ako jazykovednú disciplínu, definujte ohybné slovné […]

Read More

Obchodná verejná súťaž

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278, 96212  Detva zapísané na LV č. 4164,  k.ú. Detva, […]

Read More

Deň otvorených dverí – 5. decembra 2018

Spojená škola Detva srdečne pozýva žiakov 8.  a 9. ročníkov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 5. decembra 2018 od 8.00 h do 15.00 hod. v priestoroch budovy školy a odborného výcviku.

Obchodná verejná súťaž

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278 a 848, 96212 Detva zapísané na LV č. 4164, k.ú. […]

Read More

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Spojenej školy, Štúrova 848, 962 12 Detva v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na […]

Read More