Ústne maturitné skúšky

Štvrtáci z Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy sa dočkali a tretí májový týždeň vykonali poslednú časť maturitných skúšok. Pred skúšobnými komisiami prezentovali svoje vedomosti zo slovenského a anglického jazyka ako aj teoretickej časti odbornej zložky. Mnohí z nich potešili komisie veľmi peknými odpoveďami a dokázali, že sú veľmi dobre pripravení pre ďalšie štúdium či vstup na trh práce. Úspešným absolventom blahoželáme.