LESU ZDAR!

Študenti 2OA prežili deň s lesníkmi v rámci tohtoročnej realizácie projektu LESU ZDAR!.

Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra zorganizovali odbornú prednášku o lesoch a lesníctve na Slovensku a program na odborných pracoviskách. Študentov na pôde LF TU vo Zvolene pozdravila zástupkyňa Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR p. Veronika Kráľovičová, generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra p. Ľuboš Halvoň a dekan Lesníckej fakulty TU vo Zvolene p. Rastislav Šulek.

Kto sú to lesní vojaci? Prečo lesníci nosia stále zelené oblečenie? Koľko zarábajú lesníci? Ako sa môžu ženy uplatniť v lesníctve?

Aj takéto otázky zaujímali študentov rámci diskusie po prednáške o lesoch a lesníctve na Slovensku. S odpoveďami si trefne poradili lesní pedagógovia, ale aj pozvaní poslucháči Lesníckej fakulty.

Program dňa pokračoval na odborných lesníckych pracoviskách, kde nás sprevádzal Ing. Marián Taraba. Študenti sa zoznámili s modernými technológiami výskumu a vzdelávania o ktorých nám porozprával aj pán doc. Ing. Daniel Halaj, Phd.

Dozvedeli sa  zaujímavostí o ekosystémových službách a možnostiach využitia virtuálnej jaskyne v lesníckom výskume.