Odborná exkurzia

V stredu 20.3. 2024 sa študenti prvého ročníka našej Obchodnej akadémie zúčastnili exkurzie z predmetu Tovaroznalectvo. Teoretické poznatky načerpané na hodinách si boli pozrieť v praxi – v obchode. Aktuálne sa venujeme elektrotechnickému, kovovému a textilnému tovaru, preto bol Komex pre nás najlepšou voľbou. Majiteľ obchodu dohodol dve zamestnankyne, ktoré sa študentom perfektne venovali. Porozprávali im o produktoch, o ich rozdelení, o potrebách zákazníkov. Dokonca si na študentov pripravili aj malú súťaž – priradiť produkt k jeho názvu. Všetci touto praktickou skúškou prešli na výbornú . Bolo zjavné, že študentov exkurzia zaujala, spríjemnila a oživila ich vyučovací deň.