Workshop o dezinformáciách

Dňa 06. 02. 2024 sa žiaci 4.OA triedy zúčastnili prednášky o Kritickom myslení. Dozvedeli sa ako rozoznať pravdivé informácie od hoaxov, ktorých je v aktuálnej dobe na internete stále viac. Taktiež sa naučili základné kroky k odhaleniu týchto dezinformácií a hoaxov.

Okrem toho prednášajúci z Drevárskej fakulty predstavili našim maturantom aj odbor „Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu.“

Žiaci sa dozvedeli nielen ako filtrovať klamlivé informácie kolujúce po sociálnych sieťach, ale zistili aj niečo nové ohľadne štúdia na Drevárskej fakulte vo Zvolene.