Úspechy v okresných a krajských kolách olympiád

Aj v tomto školskom roku si naše študentky zmerali sily s tými najlepšími v okresných a krajských kolách olympiád.

Tretiačka Mária Ďuricová nás reprezentovala na Krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka. Olympiáda pozostávala z testu, ktorý bol zameraný na všeobecné poznatky zo slovenského jazyka a literatúry. Následne žiaci pokračovali druhou časťou, ktorou bola transformácia/tvorba textu a následne prácu ukončili rečníckym prejavom.

V okresných kolách olympiád v cudzích jazykoch sme mali aj ďalších zástupcov. Kristián Marko nás reprezentoval na olympiáda v anglickom jazyku, kde vo svojej kategórii obsadil 1. miesto. V nemeckom jazyku sme mali zastúpenie v dvoch kategóriách. Medzi mladšími žiakmi postúpili do krajského kola Emma Morvayová i Petra Ostrihoňová. V druhej kategórii nás bude v ďalšom kole zastupovať Barbora Plevová.

Všetkým študentom blahoželáme a držíme palce v ďalších kolách.