Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka – vyhodnotenie

Dňa 14.12.2023 sa na našej škole konala olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažilo sa v 2 kategóriách. Spolu sa jej zúčastnilo 7 žiačok obchodnej akadémie. V kategórii A súťažili Sára Ostrolucká, Mária Ďuricová, Eva Hanusková a Diana Drugdová. V kategórii B súťažili Liliana Ďuricová, Viktória Chromeková a Sofia Mária Tabačeková.

Vedomosti dievčat preveril na olympiáde online test, ktorý bol spoločný pre celé Slovensko a bol zameraný na čítanie s porozumením. Po teste ich čakali ešte dve časti olympiády. Prvou bola transformácia textu, kde si vyskúšali schopnosť tvoriť texty a písať

sloh. Druhou časťou bol rečnícky prejav, kde bolo potrebné vyjadriť svoj názor na zadanú tému. Žiačky sa so zadanými úlohami popasovali veľmi úspešne a zvládli ich na výbornú.

Úspešnou riešiteľkou sa stala Mária Ďuricová, ktorá postupuje do celoštátneho kola.