V Detve vyrastajú najlepší podnikatelia na Slovensku!

Štátny inštitút odborného vzdelávania spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a v partnerstve s Metropolitnou univerzitou Praha zrealizoval jubilejný desiaty ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ žiakov cvičných firiem s medzinárodnou účasťou.

Našej škole sa podaril historický úspech, keď sme s našimi podnikateľskými zámermi obsadili prvé dve miesta! Na prvom mieste sa umiestnila firma zameraná na výrobu upcykovaných produktov a na druhom mieste firma ponúkajúca služby virtuálnych asistentov.

Súťaž bola vyhodnotená odbornou komisiou, ktorej členmi boli zástupcovia z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Metropolitnej univerzity Praha a Slovenského centra cvičných firiem.

Do súťaže sa zapájame od jeho 4. ročníka a naše podnikateľské zámery nikdy nechýbali medzi najlepšou trojicou. Je to dôkaz, že absolventi Obchodnej akadémie v Detve získavajú skvelé zručnosti, s ktorými uspejú aj pri zakladaní svojich vlastných podnikov.

Tu je prehľad našich úspechov od roku 2016:

2016/2017 – Puntííík, s. r. o.: 2. miesto

2017/2018 – TIK Poľana, s.r.o.: 3. miesto

2018/2019 – Ekofarma pod Poľanou: 1. miesto

2019/2020 – Môj StartPoint: 1. miesto, Sociálny podnik: 3. miesto

2020/2021 -Zdieľané zelené Podpoľanie Re-Use centrum: 1. miesto

2021/2022 – SH(P)AREMe: 2. miesto

2022/2023 – Vylepšíme, s.r.o.: 1. miesto, Aladin s.r.o.: 2. miesto